Spółka z o.o., jako podatnik VAT, wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem, czy dla prawidłowości wystawienia faktur zobligowana jest zamieszczać

Spółka z o.o., będąca wspólnikiem w innej spółce z o.o., planuje umorzyć przysługujące jej udziały bez wynagrodzenia i bez obniżania

W środę 8 stycznia 2020 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną ws. sposobu rozliczenia w CIT dochodu osiągniętego

Usprawnienie procedur w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i wprowadzenie możliwości zorganizowania zgromadzenia wspólników tej spółki z wykorzystaniem środków elektronicznych, za