Sejm: Ważne zmiany za tydzień

Równo za tydzień, 21 listopada odbędzie się 72. posiedzenie Sejmu RP. Pod obrady trafią niezwykle ważne dla wszystkich projekty ustaw, m.in. nowelizacja ustawy o VAT. Jednym z punktów obrad może być również powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

 

W sejmie odbędą się pierwsze czytania rządowych lub poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Najwięcej emocji, zwłaszcza wśród przedsiębiorców, budzą zawsze wszelkie zmiany wprowadzane do ustawy o VAT.

 

Co rządzący szykują dla konsumentów i firm tym razem?

 

Pod pierwsze czytanie zostanie również poddany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny, także zmiana kodeksu wykroczeń oraz propozycje zmian ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Porządek dzienny obrad może zostać uzupełniony m.in. o sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Posłowie mogą również zająć się kwestią powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: