W dniach 8 -10 stycznia 2020 r. odbyło się 3. posiedzenie Sejmu RP IX. kadencji. Posłowie debatowali m.in. nad kolejnymi

W środę 16 stycznia 2019 r. rozpoczną się 76. obrady Sejmu RP. Głównym punktem pierwszego dnia posiedzenia będzie sprawozdanie Rady

Równo za tydzień, 21 listopada odbędzie się 72. posiedzenie Sejmu RP. Pod obrady trafią niezwykle ważne dla wszystkich projekty ustaw,