Dziś (23.11.2018 r.) ostatni dzień 72. posiedzenia Sejmu RP. Wśród głównych punktów obrad znajdują się: pierwsze czytania trzech projektów nowelizacji

Równo za tydzień, 21 listopada odbędzie się 72. posiedzenie Sejmu RP. Pod obrady trafią niezwykle ważne dla wszystkich projekty ustaw,