Równo za tydzień, 21 listopada odbędzie się 72. posiedzenie Sejmu RP. Pod obrady trafią niezwykle ważne dla wszystkich projekty ustaw,