W poniedziałek 19 listopada 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat z posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej, które odbyło się dzień wcześniej.

Równo za tydzień, 21 listopada odbędzie się 72. posiedzenie Sejmu RP. Pod obrady trafią niezwykle ważne dla wszystkich projekty ustaw,