Dłuższy termin na raportowanie dla spółek nieruchomościowych

Dłuższy termin na raportowanie dla spółek nieruchomościowych

Dłuższy termin na raportowanie dla spółek nieruchomościowych

W czwartek 17 marca w wykazie prac legislacyjnych rządu Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia do 30 września 2022 r. terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych.

Zgodnie z art. 27 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio,  w spółce nieruchomościowej udziały dające co najmniej 5% praw głosu w spółce, albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa, lub praw o podobnym charakterze, są zobowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o strukturze własnościowej spółki – wg stanu na ostatni dzień roku podatkowego lub obrotowego. Informację taką powinni przekazać w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego w przypadku spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej.

Na mocy projektowanego rozporządzenia termin na realizację tych obowiązków zostanie przesunięty do 30 września 2022 roku dla spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub obrotowy
zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: