Ustawy podatkowe wymagają od podmiotów powiązanych corocznego składania w urzędach skarbowych informacji na temat cen transferowych. W poniedziałek 25 kwietnia

W czwartek 17 marca w wykazie prac legislacyjnych rządu Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia do 30 września

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego 3 września 2020 r. pojawił się Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych

W poniedziałek 8 kwietnia 2019 r., Minister Finansów zgłosił projekt rozporządzenia w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych