W czwartek 17 marca w wykazie prac legislacyjnych rządu Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia do 30 września