63 kraje na liście terytoriów objętych raportowaniem

W ostatnim dniu kwietnia, Minister Finansów opublikował listę krajów objętych obowiązkiem raportowania za 2018 rok (M.P. 2019, poz. 407). Na liście znalazły się 63 państwa i terytoria.

 

Zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 2017, poz. 648, ze zm.), każde inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska lub Unia Europejska zawarły porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, zobowiązane jest do składania informacji o rachunkach posiadanych przez rezydentów tego państwa, uzyskane od raportujących instytucji finansowych.

Wśród 63 objętych obowiązkiem raportowania terytoriów znalazły się m.in. Aruba, Barbados, Gibraltar, Malezja, Pakistan, ale i państwa takie jak: Chińska Republika Ludowa, Federacja Rosyjska, Japonia, Kanada, Konfederacja Szwajcarska, Królestwo Norwegii, Księstwo Monako, Nowa Zelandia, Izrael, Turcja, czy Związek Australijski.

Informację o rachunkach raportowanych, raportujące instytucje finansowe muszą przekazać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej do 30 czerwca 2019 r.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

 

Oceń ten artykuł: