W ostatnim dniu kwietnia, Minister Finansów opublikował listę krajów objętych obowiązkiem raportowania za 2018 rok (M.P. 2019, poz. 407). Na

W dniu 23 maja 2016 r. powstał projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Projektowana ustawa normuje zasady