W ostatnim dniu kwietnia, Minister Finansów opublikował listę krajów objętych obowiązkiem raportowania za 2018 rok (M.P. 2019, poz. 407). Na

Urządzający gry hazardowe oraz prowadzący działalność w tym zakresie, zobowiązani są do 21 dnia miesiąca, następującego po każdym kwartale kalendarzowym,