Elementy prawidłowo wykonanego zobowiązania [30.06.2016] Właściwe spełnienie świadczenia jest warunkiem prawidłowego wykonanego zobowiązania. Przepisy obowiązującego prawa stanowią, iż podmiotem zobowiązanym do spełnienia świadczenia jest dłużnik lub inna osoba określona zgodnie z treścią umowy bądź właściwością zobowiązania. Zauważyć należy jednak, że spełnienie świadczenia

Rejestrowanie spółki z o.o. - lista wspólników [30.06.2016] Jednym z dokumentów, które należy złożyć do wniosku o rejestrację spółki jest lista wspólników wraz z określeniem ilości udziałów posiadanych przez danego wspólnika z określeniem wartości nominalnej każdego udziału oraz łącznej wartości udziałów znajdujących się

Przedwczesna deindustrializacja [30.06.2016] Utrudnieniem dla polityki rozwojowej krajów rozwijających się jest zjawisko przedwczesnej deindustrializacji. Oznacza ono niemożliwość osiągnięcia takiego samego poziomu udziału przemysłu w strukturze zatrudnienia i PKB, jaki osiągnęły kraje rozwinięte przechodzące industrializację wcześniej. I tak Niemcy największy udział zatrudnienia