Spadający impet [30.10.2015] Ostatnie dni na światowych parkietach przypominają walkę o każdy schodek drabiny we wspinaczce na lokalne (lub historyczne w przypadku S&P500) szczyty. Coraz niższy wolumen, coraz mniejsza zmienność aż w końcu zauważalne spadki o średnio -0,7%. Technicy nazwaliby

Obowiązki podmiotu wypłacającego należności zleceniobiorcy [29.10.2015] Podmiot, który dokonuje wypłaty należności z tytułu umowy zlecenia na rzecz osoby fizycznej nieprowadzacej działalności gospodarczej, pełni rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynagrodzenie otrzymywane w wyniku wykonywania czynności zleconych jest przysporzeniem zleceniobiorcy, które co

Warszawa nadal słaba [29.10.2015] Środa przyniosła wzrosty na europejskich parkietach akcji. Inwestorzy od ubiegłego tygodnia żyją tu perspektywą na dalsze luzowanie monetarne w Europie i indeksy giełdowe regularnie rosną. Nie dotyczy to jednak Warszawy - powyborcza niepewność nie zachęca do kupowania