Szacunkowe dane na temat PKB w II kwartale 2020 r.

Szacunkowe dane na temat PKB w II kwartale 2020 r.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił 14 sierpnia 2020 r. szybki szacunek produktu krajowego brutto w drugim kwartale 2020 roku. Uległ on realnemu zmniejszeniu w skali roku o 8,2 proc.

W badanym okresie PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 8,9 proc. w porównaniu do I kwartału 2020 r. i był niższy niż rok temu o 7,9 proc. Natomiast niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zmniejszył się realnie o 8,2 proc. w stosunku do II kwartału 2019 r.

Główny Urząd Statystyczny na podstawie danych z 14 sierpnia 2020 r. wskazał, że dynamika PKB wyrównanego sezonowo w porównaniu do kwartału poprzedniego stale spowalnia od III kwartału 2019 r. W IV kwartale 2019 r. PKB był niższy o 1 proc., w I kw. 2020 r. o 1,6 proc., a w II kw. 2020 r. już o 10,1 proc. (w porównaniu do III kw. 2019 r.).

Przygotowany przez GUS szybki szacunek PKB w II kwartale tego roku obejmuje skutki gospodarcze pandemii koronawirusa. Regularny szacunek PKB za ten okres zostanie opublikowany 31 sierpnia 2020 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: