31 sierpnia Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępny szacunek produktu krajowego brutto w II kwartale 2021 roku.

Według opublikowanego 29 stycznia 2021 roku przez Główny Urząd Statystyczny wstępnego szacunku, produkt krajowy brutto w 2020 roku był realnie

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 2020 roku. Produkt krajowy brutto w ujęciu realnym zmniejszył się

Główny Urząd Statystyczny przedstawił 14 sierpnia 2020 r. szybki szacunek produktu krajowego brutto w drugim kwartale 2020 roku. Uległ on