Wstępny szacunek PKB w 2020 roku

Wstępny szacunek PKB w 2020 roku

Wstępny szacunek PKB w 2020 roku

Według opublikowanego 29 stycznia 2021 roku przez Główny Urząd zStatystyczny wstępnego szacunku, produkt krajowy brutto w 2020 roku był realnie niższy o 2,8 procenta w porównaniu do 2019 roku, wobec wzrostu o 4,5 procenta w 2019 r. (w cenach stałych roku poprzedniego). Zatem dynamika PKB w 2020 roku spadła według tego szacunku o wspomniane 2,8 proc.

 Według analizy GUS z 29 stycznia 2021 r., dynamiki wzrostu wartości dodanej brutto w 2020 r. przedstawiały się następująco:

– wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. zmniejszyła się o 2,9 proc. w porównaniu z 2019 r., wobec wzrostu o 4,5 proc. w 2019 r.,

– wartość dodana brutto w przemyśle w 2020 r. zmniejszyła się o 0,2 proc. w porównaniu z 2019 r.,

wobec wzrostu o 4,3 proc. w 2019 r.,

– wartość dodana brutto w budownictwie w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się

o 3,7 proc., wobec spadku o 4,1 proc. w 2019 r.,

– wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. zmniejszyła

się o 4,0 proc., wobec wzrostu o 5,4 proc. w 2019 r.

W 2020 r. popyt krajowy zmniejszył się realnie o 3,7 proc. w porównaniu z 2019 r., w którym zanotowano wzrost o 3,5 proc. Spożycie ogółem spadło realnie o 1,5 proc., w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,0 proc. (w 2019 r. wzrost odpowiednio o 4,4 proc. oraz o 4,0 proc.). Akumulacja brutto w 2020 r. w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się realnie o 12,2 proc., w tym nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 8,4 proc. (w 2019 r. wzrost odpowiednio o 0,1 proc. oraz o 7,2 proc.). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2020 r. wyniosła 17,1 proc., wobec 18,5 proc. w 2019 r.

 Źródło danych GUS

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: