PKB w II kwartale 2021 roku

PKB w II kwartale 2021 roku

PKB w II kwartale 2021 roku

31 sierpnia Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępny szacunek produktu krajowego brutto w II kwartale 2021 roku.

Jak wynika z raportu GUS, produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo w II kwartale 2021 roku wzrósł realnie o 11,1% w porównaniu rok do roku, wobec spadku o 8,3% w analogicznym kwartale 2020 roku. Na wzrost PKB w II kwartale 2021 r. wpłynął wzrost popytu krajowego, który ukształtował się na poziomie 12,8%. Złożył się na to wzrost akumulacji brutto o 22,2% oraz wzrost spożycia ogółem o 10,7%. Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 13,3%. Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 5,0%.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: