Główny Urząd Statystyczny przedstawił 14 sierpnia 2020 r. szybki szacunek produktu krajowego brutto w drugim kwartale 2020 roku. Uległ on