MF opublikowało pierwsze dane na temat dużych podatników CIT

MF opublikowało pierwsze dane na temat dużych podatników CIT

Zgodnie z art.  27b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Minister Finansów zobligowany jest ujawniać do publicznej wiadomości dane z deklaracji podatkowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro, jak i podatkowych grup kapitałowych. Z początkiem w września opublikował dane dużych podatników za 2019 rok.

 Minister Finansów na ujawnienie danych z zeznań podatkowych dużych podatników CIT ma czas do 30 września roku następnego po roku, którego dane dotyczą. Ustawą z 24 listopada 2017 r. wprowadzono obowiązek publikacji informacji z deklaracji za lata podatkowe rozpoczęte od 1 stycznia 2012 roku. Publikowane w  Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministra Finansów dane podlegają kwartalnej aktualizacji według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończy się dany kwartał roku kalendarzowego. Nowo zamieszczone informacje na temat podatkowych grup kapitałowych oraz innych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, a u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro, prezentują stan na 1 sierpnia 2020 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: