Polska spółka, zatrudniająca pracowników do prac budowlanych na terenie kraju oraz za granicą - w Niemczech, wystąpiła do organu podatkowego

W czwartek 25 lipca 2019 r., KE skierowała przeciwko Belgii sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE za brak prawidłowego wdrożenia przepisów

Księstwo Monako jest prawdziwym rajem na ziemi dla tych, którzy lubią modne życie, ciepły klimat, wyśmienite jedzenie i wspaniałe widoki.

Zamieszczona na stronach Systemu Informacji Podatkowej broszura, dotycząca rocznych zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 rok,