Komisja Europejska pozywa Belgię przed Trybunał ws. opodatkowania obywateli chcących kupić nieruchomość za granicą

W czwartek 25 lipca 2019 r., KE skierowała przeciwko Belgii sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE za brak prawidłowego wdrożenia przepisów dotyczących obliczania dochodu z najmu. Belgia może odpowiedzieć za niedozwolone praktyki monopolistyczne, prowadzące do nierównego traktowania rezydentów podatkowych Belgii, z tytułu zakupu przez nich nieruchomości za granicą.

 

W wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 roku (Komisja przeciwko Belgii, sygn. akt C-110/17) Trybunał stwierdził, że przepisy belgijskie w zakresie opodatkowania dochodu z wynajmu są sprzeczne z prawem UE. Stawka opodatkowania belgijskich rezydentów podatkowych z tytułu posiadanych nieruchomości położonych za granicą, jest obliczana na podstawie rzeczywistych, aktualnych wartości obowiązujących na rynku. Natomiast za nieruchomość położoną w Belgii – ustalana jest na podstawie wartości katastralnej, czyli obliczonej na podstawie opisu i rzeczywistej wyceny nieruchomości. Oznacza to, że Belgia uchybiła zobowiązaniom wynikającym z reguły swobodnego przepływu kapitału (art. 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 40 porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym).

​​W celu ustalenia podstawy opodatkowania, Belgia ocenia dochód uzyskany z tytułu posiadania nieruchomości za granicą na wyższą wartość niż posiadanej nieruchomości w Belgii. Dlatego prawo belgijskie preferuje inwestycje w niektóre nieruchomości położonych w Belgii, krzywdząc podatników, którzy zdecydują się zainwestować w podobne nieruchomości w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Komisja wezwała Trybunał Sprawiedliwości UE do nałożenia sankcji finansowych, w formie ryczałtu, wg stawki dziennej 4 905, 90 € za każdy dzień trwania naruszenia, licząc od dnia wydania przez Trybunał pierwszego wyroku w oparciu o artykuł 258 Traktatu o funkcjonowaniu UE, lub licząc od dnia wydania wyroku zgodnie z art 260 (2) TFUE, z minimalną kwotą ryczałtu od 2 029 000,00 euro i dziennej, okresowej kary pieniężnej w wysokości 22 076,55 euro od dnia pierwszego wyroku aż do osiągnięcia pełnej zgodności orzeczonej wyrokiem sądu II inistancji.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: