Zmiany w prawie energetycznym

17 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 2348).

Choć generalnie zmiany zaczną obowiązywać z Nowym Rokiem, część jej zapisów wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, czyli dziś. Do takich zapisów należą m.in. regulacje dotyczące sprzedaży rezerwowej, czyli sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej do odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej realizowanej przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży tych paliw przez dotychczasowego sprzedawcę.

Obowiązujące od dziś zmiany obejmują również: szczególny tryb zawierania umów sprzedaży energii z urzędu, który służyć ma odbiorcom w gospodarstwach domowych, gdy sprzedaż rezerwowa nie dojdzie do skutku, czy przepisy dotyczące sprzedaży tymczasowej.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: