17 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy