Rozporządzenie w sprawie procesów rynku energii

Rozporządzenie w sprawie procesów rynku energii

Rozporządzenie w sprawie procesów rynku energii

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego 24 czerwca pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie procesów rynku energii. Rozporządzenie określać ma wykaz tych procesów, sposób ich realizacji oraz inne najważniejsze, związane z nimi zagadnienia rynku.

 Datowany na 21 czerwca 2021 r. projekt przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zgodnie z jego uzasadnieniem, powstał w celu rozpoczęcia przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako przyszłego operatora informacji rynku energii (OIRE), prac nad budową i wdrożeniem centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE). System ma osiągnąć pełną funkcjonalność w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która znowelizowała prawo energetyczne w Polsce.

„Określenie enumeratywnego katalogu procesów rynku energii jest niezbędne dla przejrzystości zobowiązań wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej, nałożonych na nich przepisem art. 11z ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne dodanym ustawą nowelizującą. Dotyczy to zarówno użytkowników systemu obowiązanych realizować procesy rynku energii za pośrednictwem CSIRE, jak i OIRE, tak aby można było ocenić wywiązywanie się  przez ww. podmioty z obowiązków wynikających z ustawy – Prawo energetyczne” (Uzasadnienie do projektu rozporządzenia w sprawie procesów rynku energii, nr z wykazu 603, Sejm IX kadencji).

Jak stanowi § 1 projektowanego aktu prawnego, rozporządzenie będzie określać:

1) wykaz procesów rynku energii elektrycznej realizowanych za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii;

2) sposób realizacji procesów, o których mowa w pkt 1;

3) zakres poleceń wysyłanych do licznika zdalnego odczytu za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii oraz warunki ich wysyłania;

4) wymagania dotyczące zapewnienia poprawności i kompletności informacji rynku energii oraz ich weryfikacji;

5) wskaźniki jakości informacji rynku energii przekazywanych przez poszczególnych użytkowników systemu i sposób ich publikacji;

6) wzór szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych pomiarowych.

W załączniku do rozporządzenia zawarto wzór szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych pomiarowych. Rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: