Minister Klimatu i Środowiska obwieścił nowe stawki dodatku energetycznego obowiązujące od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego 24 czerwca pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie procesów rynku energii.

1 sierpnia 2019 r., w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy –

17 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy