Wzory deklaracji dla exit tax

W czwartek 10 stycznia 2019 r., na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia, określający wzory deklaracji o dochodach na potrzeby obliczenia tzw. podatku od wyjścia, czyli exit tax.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zawiera trzy załączniki/fomularze:

  • a) deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ),
  • b) deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku (PIT-NZS),
  • c) informację o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (PIT/NZI),

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy opodatkowujące przeniesienie majątku za granicę, ustanowione ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustawy (Dz. U. 2018, poz. 2193).

W deklaracjach określa się przede wszystkim, czy opodatkowanie nastąpi wg stawki 19% czy 3%.

 

autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: