Wyrok TK: Sejm może wybierać sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa

W poniedziałek 25 marca 2019, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy legitymujące Sejm do wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa są zgodne z Konstytucją. Jednocześnie za niekonstytucyjny uznał przepis dopuszczający odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego od uchwał KRS ws. wyłaniania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego.

 

Mocą uchwalonej przez Sejm w grudniu 2017 r. nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, to nie sędziowie, a zasiadający w Sejmie politycy dokonują wyboru 15 sędziów-członków KRS na czteroletnią kadencję. Rada wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności przepisów dopuszczających taką metodę powoływania jej członków. Jednocześnie Trybunał miał rozstrzygnąć, czy konstytucyjny jest przepis uprawniający do wniesienia do NSA odwołania od decyzji KRS ws. wyłaniania kandydatów na sędziów SN.

W zakresie pierwszej z badanych regulacji, Trybunał nie dopatrzył się jej niezgodności z ustawą zasadniczą. W drugim orzekł o niekonstytucyjności przepisu zezwalającego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu wstrzymywanie uchwał KRS o powołaniu sędziów Sądu Najwyższego.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: