W czwartek 15 lipca Kancelaria Premiera poinformowała o planach Rady Ministrów zaostrzenia kar za niestosowanie się do przepisów Kodeksu ruchu

Prezes Rady Ministrów opublikował w Monitorze Polskim Zarządzenie nr 41 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu

Skoro przepisy stanowią, że ulgę termomodernizacyjną można stosować do przedsięwzięć rozpoczętych przed 1 stycznia 2019 r., to czy objąć nią

Ministerstwo Finansów poinformowało podatników o możliwości wyboru przepisów o cenach transferowych służących realizacji obowiązku dokumentowania transakcji kontrolowanych.