Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 2 marca wyrok w sprawie pytań prejudycjalnych Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących sądowej kontroli procesu nominacji

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 27 stycznia 2020 r. oddalił wniosek o wyłączenie sędziego NSA, powołanego przez Prezydenta na wniosek

W poniedziałek 25 marca 2019, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy legitymujące Sejm do wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa są zgodne

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. Ma on pomóc podatnikom w przestrzeganiu ich praw przez organy podatkowe