Więcej czasu na zawiadomienie o płatnościach powyżej 15 tys. zł

Więcej czasu na zawiadomienie o płatnościach powyżej 15 tys. zł

W piątek rano 27 marca 2020 r., Ministerstwo Finansów poinformowało o wydłużeniu czasu na zawiadomienie organów skarbowych o dokonaniu płatności przekraczającej 15 000 zł na rachunek nieznajdujący się na tzw. białej liście podatników.

Biała lista podatników VAT to wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzony w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedsiębiorcy dokonując płatności o wartości przekraczającej 15 000 zł, zobowiązani są dokonywać ich za pośrednictwem aktualnego w tym wykazie rachunku płatniczego. Zapłata na inny rachunek sprowadzi na przedsiębiorcę sankcje w postaci:

  1. braku możliwości zaliczenia tej płatności do kosztów uzyskania przychodów;
  2. przyjęcia na siebie solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług kontrahenta, na rzecz którego dokonano płatności na rachunek spoza białej listy.

Przepis art. 15d ust. 4 ustawy o CIT przewiduje jednak pewnego rodzaju abolicję, mimo dokonania takiej płatności na rachunek spoza wykazu prowadzonego przez Szefa KAS. Wystarczy, że przedsiębiorca, który jej dokonał, zawiadomi o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. W piątek 27 marca 2020 r., w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, Ministerstwo Finansów wydłużyło termin na złożenie tego zawiadomienia do 14 dni.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: