Jeśli podatnik uprawdopodobni, że określone według zasad ustawowych zaliczki na podatek dochodowy znacznie przewyższają przewidywaną kwotę podatku należnego za dany

W piątek rano 27 marca 2020 r., Ministerstwo Finansów poinformowało o wydłużeniu czasu na zawiadomienie organów skarbowych o dokonaniu płatności