Podatnicy płacą więcej podatków

Ministerstwo Finansów przedstawiło raport z szacunkowego wykonania budżetu państwa po styczniu 2019 r. Dochody wyniosły 38,7 mld zł, a wydatki 32,1 mld zł.

 

W zakresie dochodów, założony na 2019 rok budżet został wykonany w 10%, odnośnie wydatków – 7,7%. Dochody państwa były w tym okresie wyższe o 3,5 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Złożył się na to wyższy pobór:

podatku od towarów i usług (VAT) o 12,6%

podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o 15,4%

podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o 2,8 %

– podatku od niektórych instytucji finansowych o 4,7%

 

O 10,3% mniej niż w styczniu 2018 r., zapłacili podatnicy podatku akcyzowego oraz od podatku gier.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: