Dwa dni po publikacji wzorów nowych formularzy podatkowych dla obowiązków fiskalnych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w podatku

Ministerstwo Finansów przedstawiło raport z szacunkowego wykonania budżetu państwa po styczniu 2019 r. Dochody wyniosły 38,7 mld zł, a wydatki