Ministerstwo Finansów przedstawiło raport z szacunkowego wykonania budżetu państwa po styczniu 2019 r. Dochody wyniosły 38,7 mld zł, a wydatki