System teleinformatyczny z listą biegłych sądowych

System teleinformatyczny z listą biegłych sądowych

System teleinformatyczny z listą biegłych sądowych

Minister Sprawiedliwości przedstawił projekt nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, mocą którego biegli sądowi zostaną objęci systemem teleinformatycznym. System miałby zacząć obowiązywać za 3 miesiące.

Obecnie listę biegłych sądowych prowadzi prezes sądu okręgowego. Zgodnie z opublikowanym 25 lutego projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, lista ta ma być prowadzona w systemie teleinformatycznym, również przez prezesa sądu okręgowego, ale administrowana przez Ministra Sprawiedliwości. Lista ma zawierać następujące dane biegłego: imię i nazwisko, PESEL, adres do doręczeń, adres e-mail i nr telefonu, termin, do którego biegły sądowy został ustanowiony oraz dane dotyczące specjalizacji. Dostęp do listy będą mieć:

– sądy;

– Minister Sprawiedliwości;

– Prokurator Generalny;

– prokuratorzy jednostek powszechnych prokuratury oraz Instytutu Pamięci Narodowej  ̶  Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

– pozostali zainteresowani, ale z dostępem ograniczonym: bez nr PESEL, adresów i nr telefonu, jeśli biegły nie wyrazi zgody na ujawnianie tych danych.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: