Minister Sprawiedliwości przedstawił projekt nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, mocą którego biegli sądowi zostaną objęci systemem teleinformatycznym. System