AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz typu parasolowego AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (AGIO SFIO), z wydzielonymi czterema subfunduszami o różnych profilach ryzyka inwestycyjnego i oczekiwanej stopie zwrotu:

AGIO SFIO jest rozwiązaniem innowacyjnym. Łączy zalety funduszy otwartych z szerokimi możliwościami inwestycyjnymi zbliżonymi do funduszy zamkniętych. Dzięki temu Klienci mogą czerpać korzyści z ponadprzeciętnego potencjału dokonywanych inwestycji, przy zachowaniu swobody wpłat i wypłat z funduszu. Przenoszenie aktywów pomiędzy subfunduszami "pod parasolem" AGIO nie jest obciążone podatkiem od zysków kapitałowych (tzw. "podatek Belki").

Subfundusze AGIO Kapitał i AGIO Multistrategia są dostępne od minimalnej kwoty wpłat na poziomie równowartości 40 000 EURO. Minimalna kwota wpłaty do Subfunduszu AGIO Aktywnej Alokacji wynosi równowartość w PLN 40 000 EURO. Minimalna wpłata do AGIO Agresywny to 100 PLN, lub dla wpłat w walutach 25 EUR, 25 USD.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: