Subfundusz AGIO Multistrategia

Subfundusz AGIO Multistrategia jest nastawiony na osiąganie ponadprzeciętnych zysków przy akceptacji znacznego ryzyka inwestycyjnego. Wpłata minimalna do funduszu wynosi równowartość 40 000 EURO.

Waluta wpłaty to PLN, EURO lub USD. Wycena odbywa się raz w tygodniu (środa). Stosowana strategia inwestycyjna odpowiada ogólnej filozofii zarządzania aktywami AgioFunds TFI, tj. zakłada alokację inwestycji na czterech rynkach:

  • akcji,
  • surowców,
  • obligacji,
  • walut, dopasowaną do fazy cyklu koniunkturalnego.

Elastyczne limity inwestycyjne umożliwiają efektywne wykorzystanie silnych, długoterminowych tendencji cenowych oraz szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową. Subfundusz może zajmować zarówno długie, jak i krótkie pozycje w instrumentach pochodnych, w sytuacji gdy na danym rynku dominuje długoterminowy, jednoznaczny trend cenowy.

Cel funduszu to osiąganie wieloletnich rocznych stóp zwrotu na poziomie ok. 20% bez względu na koniunkturę na rynkach finansowych i towarowych.

Subfundusz rekomendowany Klientom oczekującym ponadprzeciętnego zysku w długim okresie przy akceptacji znacznego ryzyka inwestycyjnego.

Subfundusz nie posiada benchmarku. Rekomendowany horyzont inwestycyjny – powyżej 12 miesięcy.

Tabela opłat

OpłataAGIO Multistrategia
Opłata manipulacyjna za nabycie (max)4%
Wynagrodzenie za zarządzanie p.a.4%
Opłata za umorzeniebrak
Wynagrodzenie od zysku powyżej
rentowności 3% w skali półrocza
20%

Rachunki nabyć

AGIO MultistrategiaWaluta
44 1750 0009 0000 0000 1150 6801PLN
38 1750 0009 0000 0000 1150 6909EUR
78 1750 0009 0000 0000 1150 6868USD

Dane aktualne na dzień 19.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: