Subfundusz AGIO Kapitał

Subfundusz AGIO Kapitał jest nastawiony na osiąganie stabilnych, powtarzalnych zysków. Wpłata minimalna do funduszu wynosi równowartość 40 000 EURO.

Waluta wpłaty to PLN, EURO lub USD. Wycena odbywa się raz w tygodniu (środa). Subfundusz inwestuje w:

  • obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej,
  • papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa,
  • oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Celem takiej polityki inwestycyjnej jest zapewnienie stałego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa bez krótkoterminowych wahań zainwestowanego kapitału. AGIO Kapitał rekomendujemy Klientom oczekującym stóp zwrotu wyższych niż w przypadku lokat bankowych i unikającym ryzyka.

Rekomendowany horyzont inwestycyjny to minimum 12 miesięcy.

Tabela opłat

OpłataAGIO Kapitał
Opłata manipulacyjna za nabycie (max)1%
Wynagrodzenie za zarządzanie p.a.1,5%
Opłata za umorzeniebrak
Wynagrodzenie od zysku powyżej 
rentowności 3% w skali półrocza
20%

Rachunki nabyć

AGIO KapitałWaluta
44 1750 0009 0000 0000 1150 6704PLN
78 1750 0009 0000 0000 1150 6771EUR
47 1750 0009 0000 0000 1150 6747USD

Dane aktualne na dzień: 19.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: