Subfundusz AGIO Aktywnej Alokacji

Subfundusz AGIO Aktywnej Alokacji jest nastawiony na osiąganie wysokich stóp zwrotu przy minimalizowaniu ryzyka inwestycyjnego.

Wpłata minimalna do funduszu wynosi równowartość 40 000 EURO.

Strategia inwestycyjna opiera się na autorskim modelu Roberta Nejmana (połączenie analizy fundamentalnej z analizą techniczną). Subfundusz inwestuje w akcje, towary, waluty oraz instrumenty dłużne. Formuła Subfunduszu pozwala na stosowanie szerokiej polityki inwestycyjnej. AGIO Aktywnej Alokacji stosuje dźwignię finansową w celu zwiększenia stopy zwrotu w przypadku zdiagnozowania wyjątkowo korzystnej okazji inwestycyjnej.

Celem Subfunduszu jest osiąganie wieloletnich, dodatnich stóp zwrotu bez względu na koniunkturę na rynkach finansowych, przy jednoczesnym kontrolowaniu założonego poziomu ryzyka.

Subfundusz rekomendowany Klientom oczekującym ponadprzeciętnego zysku w długim okresie przy akceptacji średniego ryzyka inwestycyjnego. Fundusz nie posiada benchmarku. Rekomendowany horyzont inwestycyjny – powyżej 12 miesięcy.

Tabela opłat

OpłataAGIO Aktywnej Alokacji
Opłata manipulacyjna za nabycie (max)5%
Wynagrodzenie za zarządzanie p.a.2,5%
Wynagrodzenie od zysku 
(zasada high water mark)
20%

Rachunki nabyć

AGIO Aktywnej AlokacjiWaluta
23 1750 0009 0000 0000 1145 6448PLN

Dane aktualne na dzień: 19.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: