Lokum Deweloper prezentuje dane sprzedażowe za 2019 r.

dane

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i Krakowie, zakontraktował w 2019 r. 268 mieszkań, odnotowując spadek sprzedaży o 73% r/r. Grupa przekazała klientom 733 lokale (o 19% mniej niż w 2018 r.), co oznacza realizację potencjału rozpoznań na 2019 w wysokości 82%.

W samym IV kwartale 2019 r. Grupa podpisała 33 umowy przedwstępne i deweloperskie, tj. o 85% mniej niż w tym samym okresie 2018 r., kiedy liczba ta wynosiła 227. W wyniku IV kwartału rozpoznanych zostało 195 lokali, co oznacza spadek o 30% r/r. Na koniec grudnia 2019 r. Spółki z Grupy miały zawarte 43 umowy rezerwacyjne wobec 126 na koniec 2018 r.

Cel sprzedażowy wyznaczony przez Lokum Deweloper na rok 2019 nie został osiągnięty mimo zredukowania go z 800 do 400 lokali. Grupa doświadczyła bardzo znaczących opóźnień w otrzymywaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, co w konsekwencji drastycznie ograniczyło możliwość wprowadzenia do oferty nowych projektów w zaplanowanych terminach.

– Rok 2019 była dla nas niezwykle trudny pod względem uruchamiania kolejnych inwestycji, a co za tym idzie – wprowadzania nowych projektów do sprzedaży. Opóźnienia w wydawaniu decyzji administracyjnych poskutkowały znacznym uszczupleniem oferty i spadkiem wyników sprzedaży – mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper. – W czwartym kwartale br. udało nam się uzupełnić ofertę o blisko 450 lokali w trzech krakowskich inwestycjach: kolejnych etapach osiedli Lokum Siesta i Lokum Vista oraz pierwszym etapie osiedla Lokum Salsa. Czas, jaki pozostał do końca roku, był jednak zbyt krótki, by zdążyć zrealizować przyjęty cel sprzedażowy – dodaje Prezes Kuźniar.

Na koniec grudnia 2019 r. w ofercie Grupy znajdowało się 655 mieszkań w inwestycjach wrocławskich i krakowskich, a portfel projektów w realizacji obejmował 1108 lokali.

W 2020 r. Lokum Deweloper zamierza w dalszym ciągu systematycznie poszerzać ofertę, m.in. o II etap osiedla Lokum Vena we Wrocławiu. Luksusowe apartamenty, które powstały w odrestaurowanej historycznej zabudowie, trafią do sprzedaży już w I kwartale br. W planach Grupa ma też uruchomienie nowych inwestycji w stolicy Dolnego Śląska – przy ul. Gnieźnieńskiej i Stoczniowej.

W listopadzie 2019 r. Grupa powiększyła bank ziemi, kontraktując nieruchomość gruntową o powierzchni 1,92 ha położoną przy ul. Lothara Herbsta we Wrocławiu. Planuje na niej budowę osiedla na ok. 350 mieszkań. Zasoby gruntów, jakimi aktualnie dysponuje Lokum Deweloper, pozwalają na realizację blisko 12 tys. lokali.

12 grudnia Lokum Deweloper wyemitował obligacje serii F o łącznej wartości 65 mln zł. Celem emisji było m.in. finansowanie zakupu nieruchomości pod nowe projekty deweloperskie.

Wprowadzenie do oferty kolejnych atrakcyjnych projektów pozwoli na powrót do właściwego poziomu realizacji planów Grupy, opartych o solidny bank ziemi i sprawdzony model działania.

Źródło: Lokum Deweloper

Oceń ten artykuł: