Pod wieloma względami nowa ustawa deweloperska porządkuje kwestie, które zostały pominięte w aktualnie obowiązującym projekcie, np. temat umowy rezerwacyjnej czy

Ponad dwukrotnie – przez 5 lat nawet tak potrafiły drożeć mieszkania w niektórych powiatach w Polsce. Na drugim biegunie znajdziemy

Deweloper, zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, otworzył rachunek powierniczy, na który przyszli nabywcy

Minione 10-lecie to czas dynamicznego rozwoju rynku nieruchomości. Sprzyjały temu dobra sytuacja gospodarcza, zwiększające się zarobki Polaków i malejące bezrobocie,