Druga szczepionka przeciw koronawirusowi zaakceptowana przez Unię Europejską

Druga szczepionka przeciw koronawirusowi zaakceptowana przez Unię Europejską

Druga szczepionka przeciw koronawirusowi zaakceptowana przez Unię Europejską

W środę 6 stycznia 2021 r. Komisja Europejska wydała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu kolejnej, drugiej szczepionki przeciw koronawirusowi. To szczepionka wyprodukowana przez firmę Moderna.

Po konsultacjach z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz wcześniejszym wydaniu pozytywnej opinii przez Europejską Agencję Leków (EMA), Komisja Europejska 6 stycznia warunkowo dopuściła do obrotu na terenie UE szczepionkę przeciw COVID-19 opracowaną przez Modernę. Firma ta 30 listopada 2020 r. złożyła w EMA wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu swojej szczepionki. EMA oceniła jakość, bezpieczeństwo i skuteczność leku. Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków zalecił udzielenie tego pozwolenia.

W oparciu o tę opinię EMA, Komisja Europejska dokonała weryfikacji pozostałych niezbędnych do dopuszczenia do obrotu aspektów procedury dopuszczającej (m.in. w zakresie opracowania odpowiedniego pakietu informacji o leku dla służby zdrowia, etykiet, oceny naukowej), po czym przystąpiła do konsultacji zgromadzonych w tym zakresie danych z państwami członkowskimi UE. Producent szczepionki, firma Moderna, podpisała umowę z KE 25 listopada. Zobowiązała się dostarczyć 160 mln dawek szczepionki w okresie od I do III kwartału 2021 roku. To druga, po szczepionce firm Pfizer i BioNTech szczepionka przeciw COVID-19 dopuszczona przez Unię do obrotu na swoim terytorium.

„Szczepionka Moderna opiera się na cząsteczkach informacyjnego RNA (mRNA), które jest odpowiedzialne za przekazywanie instrukcji z DNA do mechanizmu wytwarzania białek w komórkach. Ten rodzaj szczepionki zawiera część instrukcji, na podstawie których organizm produkuje nieszkodliwe fragmenty wirusa, które są wykorzystywane do wytworzenia reakcji immunologicznej w celu uniknięcia choroby lub jej zwalczenia. Po podaniu szczepionki danej osobie, komórki w jej ciele zapoznają się z otrzymanymi instrukcjami genetycznymi i wytwarzają białko szczytowe – białko na zewnętrznej powierzchni wirusa, które pozwala wirusowi dostać się do komórek organizmu i wywołać chorobę. Układ odpornościowy danej osoby rozpoznaje, że to obce białko nie powinno znajdować się w organizmie i reaguje na nie, wytwarzając naturalną ochronę: przeciwciała i limfocyty T.” (www.ec.europa.eu).

źródło: Komisja Europejska

Oceń ten artykuł: