Wzmożone inspekcje w przedsiębiorstwach w ramach walki z pracą na czarno

Wzmożone inspekcje w przedsiębiorstwach w ramach walki z pracą na czarno

Komisja Europejska informuje, że w marcu 2020 r. wszczyna pierwszą europejską kampanię na rzecz rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej.

KE wraz z Europejskim Urzędem ds. Pracy chce zwiększyć świadomość pracowników, przedsiębiorców i polityków o skali problemu, jakim jest nieobjęcie pracujących na czarno pracowników ochroną socjalną. Szara strefa zatrudnienia zakłóca również konkurencję między przedsiębiorcami i przynosi straty dla finansów publicznych.

Unijny komisarz ds. miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit powiedział: „…chcemy, aby pracownicy, przedsiębiorstwa i władze publiczne wspólnie uznali korzyści płynące z rejestrowanej pracy. UE intensyfikuje wysiłki na rzecz rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej, zachęcając do współpracy pomiędzy państwami członkowskimi oraz podejmując działania na rzecz podnoszenia świadomości w całej Europie”.

W ramach tych zintensyfikowanych działań, UE pod hasztagiem #EU4FairWork uruchomiła kampanię w mediach społecznościowych na rzecz przekształcenia pracy na czarno w pracę na biało. A od 16 marca 2020 r. w krajach Unii będą przeprowadzane inspekcje w zakładach pracy w tzw. sektorach zagrożonych. Wg badań Eurobarometru, do najczęściej niezgłaszanych należą towary i usługi nabywane w ramach napraw lub renowacji mieszkań i domów (30%), usług fryzjerskich i kosmetycznych (27%) oraz naprawczych (19%).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: