Rząd przyjął 25 maja 2020 r. projekt zmian w ustawie o finansach publicznych, które rozciągną warunki stosowania instytucji klauzuli wyjścia

Komisja Europejska informuje, że w marcu 2020 r. wszczyna pierwszą europejską kampanię na rzecz rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej.