Ministerstwo Finansów opublikowało szczegółowe dane na temat szarej strefy rynku gier hazardowych świadczonych przez Internet w Polsce oraz w Unii

Komisja Europejska informuje, że w marcu 2020 r. wszczyna pierwszą europejską kampanię na rzecz rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej.