Unijna agencja ds. bezpieczeństwa cybernetycznego opracuje systemu certyfikacji dla sieci 5G

Unijna agencja ds. bezpieczeństwa cybernetycznego opracuje systemu certyfikacji dla sieci 5G

Unijna agencja ds. bezpieczeństwa cybernetycznego opracuje systemu certyfikacji dla sieci 5G

Komisja Europejska w środę 3 lutego 2021 r. zleciła Agencji ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego Unii Europejskiej (ENISA) przygotowanie unijnego systemu certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego dla sieci 5G, który ma pomóc w wyeliminowaniu zagrożeń związanych z technicznymi słabościami sieci i zwiększyć jej bezpieczeństwo cybernetyczne.

Certyfikacja odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu zaufania do produktów i usług cyfrowych oraz ich bezpieczeństwa. Jednak obecnie w Europie istnieją różne systemy certyfikacji bezpieczeństwa produktów informatycznych, w tym sieci 5G. Jeden wspólny system certyfikacji ułatwiłby przedsiębiorcom handel transgraniczny, a klientom – zrozumienie cech bezpieczeństwa danego produktu lub usługi.

Na wniosek Komisji Europejskiej ENISA przystąpi do przygotowania nowego systemu certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego w zakresie 5G. Oczekuje się, że przyczyni się on do dalszego zwiększenia bezpieczeństwa cybernetycznego sieci 5G, ponieważ dąży do przeciwdziałania określonym zagrożeniom w ramach szerszej strategii ograniczania ryzyka.

Thierry Breton, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego, powiedział: „Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem wprowadzania technologii 5G. Ogólnounijna certyfikacja, w połączeniu z innymi środkami zawartymi w unijnym zestawie narzędzi 5G, wspiera nasze wysiłki na rzecz optymalizacji bezpieczeństwa 5G i usuwania luk technicznych. Dlatego tak ważne jest, aby państwa członkowskie poczyniły dalsze postępy we wdrażaniu Toolbox”.

Juhan Lepassaar, dyrektor wykonawczy unijnej agencji ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, dodał: „Certyfikacja sieci 5G wyłania się jako logiczny kolejny krok w unijnej strategii bezpieczeństwa cybernetycznego w ramach Dekady Cyfrowej. Nowa inicjatywa opiera się na działaniach już podjętych w celu ograniczenia zagrożeń dla bezpieczeństwa cybernetycznego związanych z technologią 5G”.

Wniosek o opracowanie systemu jest zgodny z ustawą o bezpieczeństwie cybernetycznym, która ustanawia europejskie ramy certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego, i został również ogłoszony w nowej unijnej strategii bezpieczeństwa cybernetycznego na rzecz Dekady Cyfrowej. Komisja przyjmie wkrótce swój pierwszy unijny program w tym zakresie.

Przyjęta w 2019 r. ustawa o cyberbezpieczeństwie ustanowiła europejskie ramy certyfikacji, które umożliwiają tworzenie rynkowych systemów certyfikacji UE i pomagają zmniejszyć fragmentację między istniejącymi systemami certyfikacji cybernetycznej. Ramy te zapewnią systemy certyfikacji uznawane we wszystkich państwach członkowskich, ułatwiając przedsiębiorstwom handel transgraniczny, a użytkownikom zrozumienie zabezpieczeń produktu lub usługi.

źródło: Komisja Europejska

Oceń ten artykuł: