WARSZAWA, 27 października 2021 – Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju stają się kluczowym elementem strategii biznesowej firm. Także właściciele i

Komisja Europejska w środę 3 lutego 2021 r. zleciła Agencji ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego Unii Europejskiej (ENISA) przygotowanie unijnego systemu certyfikacji