Państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły ogólnounijny zestaw narzędzi w zakresie łączności, będący zbiorem najlepszych praktyk, które uważają za najskuteczniejsze przy

Komisja Europejska w środę 3 lutego 2021 r. zleciła Agencji ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego Unii Europejskiej (ENISA) przygotowanie unijnego systemu certyfikacji

Dziesięć lat temu eksperci zajmujący się technologią ekscytowali się rozwojem sieci bezprzewodowej czwartej generacji. W tym roku już 25 operatorów